تقدیم به چشمان معصوم کودک روستا ...

منتشر شده در جهادینامه . بازدید: 638

از زمانی که به دنیای تو عادت کردم
به تو اندازه خورشید حسادت کردم
هر کجا رفتم و هر گاه درختی دیدم
از تو و سادگی و عشق روایت کردم
یاس و نرگس همه از چشم تو پیدا میشد
زین جهت بود که ابراز ارادت کردم
تو که لبخند زدی از ته دل فهمیدم

شرط مکتوب خدا را رعایت کردم
رنج ومحرومیت بازی الفاظ بد است
به خدا در دلم احساس خجالت کردم
عطش و داغی صحرای دهت باعث شد
من بیدل هوس فیض شهادت کردم
حین خدمت به تو و اهل دهت در خوابی
کربلا را ز همان دشت زیارت کردم
هدفم غیر... و به جرات گویم
گل ایام خدا را من عبادت کردم
شاعر: گمنامترین آشنا

دفاتر استانی گروه

 ارتباط حضوری با مسئولین گروه جهادی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقشه ایران

 با مراجعه به دفاتر شبکه استانی گروه

مشاهده لیست مسئولین شبکه استانی