خانه ایی برای کبری (ما خامنه ای را دوست داریم؛ ما خانه نداریم)

منتشر شده در جهادینامه . بازدید: 1076

کبری جان سلام
ما هم برای آمدن
به روستای شما لحظه شماری می کنیم .
اما افسوس که
پایمان گیر است .
پایمان گیر است
در نفس های وامانده مان . و
یک شرمندگی که هنوز برای ساختن خانه برای

تو آماده نیستیم ... کبری
جان فقط می توانم قول دهم که برای آمدنم
تلاش می کنم . و
برای خانه ی تو ؛ نامه ی تو را به مردمان شهر
نشان می دهیم . تا
بتوانیم با جمعیت بیشتری برای ساختن خانه
ی تو بیاییم . به
شرط دعایت ...

ما خامنه ای را دوست داریم؛ ما خانه نداریم

خانه ایی برای کبری

دفاتر استانی گروه

 ارتباط حضوری با مسئولین گروه جهادی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقشه ایران

 با مراجعه به دفاتر شبکه استانی گروه

مشاهده لیست مسئولین شبکه استانی