به عشقت میروم آقا، جهادی

منتشر شده در جهادینامه . بازدید: 666

کنون خواهم بگویم من کلامی
کنم با دوستان عرض سلامی
بگویم گر زکاتت را ندادی
به تابستان بیا با ما جهادی
بیا با ما دمی از خود برون شو
بیا انا الیه راجعون شو
بیا با پاکی دل آشنا شو

تقدیم به چشمان معصوم کودک روستا ...

منتشر شده در جهادینامه . بازدید: 658

از زمانی که به دنیای تو عادت کردم
به تو اندازه خورشید حسادت کردم
هر کجا رفتم و هر گاه درختی دیدم
از تو و سادگی و عشق روایت کردم
یاس و نرگس همه از چشم تو پیدا میشد
زین جهت بود که ابراز ارادت کردم
تو که لبخند زدی از ته دل فهمیدم

خانه ایی برای کبری (ما خامنه ای را دوست داریم؛ ما خانه نداریم)

منتشر شده در جهادینامه . بازدید: 1075

کبری جان سلام
ما هم برای آمدن
به روستای شما لحظه شماری می کنیم .
اما افسوس که
پایمان گیر است .
پایمان گیر است
در نفس های وامانده مان . و
یک شرمندگی که هنوز برای ساختن خانه برای

دفاتر استانی گروه

 ارتباط حضوری با مسئولین گروه جهادی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقشه ایران

 با مراجعه به دفاتر شبکه استانی گروه

مشاهده لیست مسئولین شبکه استانی